Kamnářství, krby u Bitalovců

Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211
Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Kurz Kamnář


Vážení přátelé,
jak jistě víte, v poslední době je na trhu krbařů velká konkurence. Ovšem samotných kamnářů, kteří ovládají toto klasické řemeslo, je jen velmi málo. Jsme toho názoru, že by se měl tento trh změnit, respektive doplnit, neboť tito krbaři ovládají jen obestavby krbových vložek nebo stavby finančně nákladných moderních kamen. Školení na stavbu kamen probíhá na Slovensku také často s ohledem na to, aby vyškolení řemeslníci později odebírali jen konkrétní stavební systémy a materiál daných firem, jenž je jim uváděn za ten nejlepší, přičemž pravdou někdy bývá opak… Z tohoto důvodu jsme rozhodli spojit s Cechem kamnářů a krbařů Slovenské republiky a začít od roku 2013 pořádat vlastní kamnářské kurzy, pro něž jsme také získali akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR i Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

kurs 01

Podmínky těchto kurzů jsou následující:

(Takto jsme realizovali kurzy Kamnář na Slovensku od roku 1995)

kurs 02
kurs 03