Kamnářství, krby u Bitalovců

Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211
Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Definice kachlových kamen


Tradiční kachlová sálavá kamna

Kachlová kamna jsou unikátní vytápěcí těleso na spalování dřeva, zdokonalované asi 800 let třiceti generacemi kamnářů, které dodnes nemá z hlediska své účinnosti, nejnižší spotřeby paliva, bezpečnosti provozu a zároveň šetrnosti k životnímu prostředí mezi vytápěcími tělesy žádnou konkurenci.

Hlavními nezaměnitelnými stavebními prvky kachlových kamen jsou:

  1. Vnější plášť, který do okolí kamen zajišťuje šíření tepla vyzařováním – sáláním.
  2. Vnitřní konstrukce
    • a) Topeniště, které je řemeslně postavené kamnářem ze žáruvzdorných keramických materiálů, na něž se plynule napojují keramické tahy. Topeniště je kompaktní, pevný a neoddělitelný prvek kamen a mezi ohništěm a celými kamny není žádná vzduchová mezera.
    • b) Tahy, rovněž řemeslně postavené kamnářem na odvod spalin do komína tak, aby se maximálně využilo teplo získané hořením paliva. I tahy jsou postavené tak, aby s pláštěm tvořily kompaktní, pevný a nedělitelný celek, jímž se šíří teplo vyzařované pláštěm do okolí. (Pozor, kamna se vzduchovou mezerou nebo s kamnovou či krbovou vložkou mezi tradiční kachlová kamna nepatří.)

Kachlová kamna se tradičně staví z přírodních bezpečných materiálů prověřených staletími a v porovnání s nejrůznějšími moderními systémy jsou dodnes nejefektivnějším a nejekologičtějším způsobem vytápění, neboť pro dosažení srovnatelného tepla v místnosti spotřebují nejmenší množství dřeva.

Z definice tradičních kachlových kamen vyplývá, že se jimi nemohou nazývat vytápěcí tělesa, která teplo získané hořením šíří v prostředí prouděním ohřátého vzduchu, stejně jako jimi nejsou ani dnešní nové technologie, jejichž tahy jsou postaveny z průmyslově vyrobených dílů oddělených od pláště kamen vzduchovou mezerou. Každá taková mezera totiž způsobuje nezanedbatelné tepelné ztráty, a tedy i značné snížení účinnosti vytápění.

Uvedenou definici, případně ještě doplněnou, budeme prosazovat na všech fórech, včetně těch mezinárodních. Naším cílem je, aby se pojem tradiční kachlová sálavá kamna užíval jen pro ta vytápěcí tělesa, která splňují vyjmenované charakteristiky. V jiném případě se totiž zpronevěřujme umění a práci celých generací kamnářů, kteří vytvořili tento unikátní vytápěcí systém, jenž ani v dnešní době nebyl ve svých vlastnostech překonán a patrně ještě ani dlouho nebude.