Kamnářství, krby u Bitalovců

Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211
Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Certifikáty


Kromě toho, že v naší společnosti stavíme kamna a krby, snažíme se neustále zdokonalovat v kamnářském řemesle a také se dále vzdělávat. Dovoluji si zde doložit naše certifikáty z dřívějších let. Všichni naši členové (i zakladatel – senior Ján Bitala, který již nežije) měli a mají snahu rozvíjet se a stále na sobě pracovat. Absolvovali jsme širokou škálu různých školení, mj. na moderní topenářské systémy. A na základě svých dlouholetých zkušeností dokážeme posoudit jejich výhody a nevýhody. Za nejlepší stále považujeme systémy tradiční, které jsou již dokonale prověřeny. Vydržely v provozu dlouhá léta a byly nejlepší na topení a zároveň i po technické a zdravotní stránce.